Pravidla lekce Academy Padel Sportswear

Pravidla lekce

 • Následování lekcí padelu je na vlastní nebezpečí. Padelová škola neručí za osobní nehody, úrazy a z toho vyplývající škody způsobené během lekcí padelle hráče nebo hráče padel akademie, ani za krádeže nebo poškození majetku studentů.
 • Vzhledem k dostupnosti pracovních míst a školitelů nebude vždy možné zohlednit preference každého. Samozřejmě se vždy snažíme domluvit si vhodný termín.
 • O státních svátcích (Velikonoce 2, Nanebevstoupení Páně, Svatodušní pondělí, Králův den, Štědrý den a svátek vánoční a Nový rok) se lekce padelle zásadně nekonají. Zrušené lekce padelle z důvodu státních svátků budou nahrazeny. Od toho se lze po konzultaci s trenérem odchýlit.
 • V případě, že se lekce padelle nemůže konat z důvodu nemoci nebo neschopnosti trenéra, bude zajištěn náhradní trenér nebo bude dohodnuto vhodné opatření.
 • V případě nemoci nebo nepřítomnosti studenta se školné nevrací. Po konzultaci s trenérem může být zajištěna náhrada.
 • Jakmile student/žák uhradí školné, není možné jej vrátit.
 • Jednou zahájené lekce padelu v zásadě nejsou vymyšlené. Pokud trenér neurčí jinak.
 • Trenéři posuzují, případně po konzultaci s členem ubytovací komise, zda se padelle mohou konat za nepříznivého počasí.
 • V případě deště je první lekce deště předběhnuta, druhá lekce deště je na náklady žáka, třetí lekce deště je opět vymyšlena a čtvrtá je na nebezpečí žáka atd.
 • V případě sněžení a zamrznutí trati padellem vyprší platnost a budou předjížděny. Obdržíte zprávu od trenéra.
 • Padel Sportswear Academy určí divize skupiny v dobré víře. Pokud to lektoři nebo studenti považují za žádoucí, lze provést dočasné změny ve složení skupiny. Když se předem stanovená velikost skupiny sníží, školné se zvýší a bude zaslána další faktura.
 • U halového hřiště např. v zimě budou náklady na pronájem dráhy zahrnuty v ceně.
 • Máme několik možností ohledně velikosti skupiny. 4 osoby jsou žádoucí, ale ne nutnost.
 • V případě nedostatečné účasti v rámci požadované velikosti skupiny proběhne reklasifikace tak, aby byla proškolena vždy celá skupina. Pokud to není možné, celkové náklady se vydělí počtem studentů.
 • Náklady se mohou lišit podle místa a budou studentovi/žákovi předem oznámeny na faktuře.
 • Školné je nutné uhradit v týdnu konání kurzu (před první lekcí). Pokud je třeba učinit upomínku, bude účtován administrativní poplatek (10 eur).
 • Školné platíte fakturou. Ten bude zaslán před začátkem kurzu.